Incasso


Indien uw debiteuren weigeren te betalen, neem dan contact op met de incassospecialisten van Hogenkamp.
Onbetaalde rekeningen
De helft van het Nederlandse bedrijfsleven kampt met liquiditeitsproblemen door openstaande vorderingen. U blijft maandenlang herinneringen sturen en bellen, maar desondanks worden de facturen nog steeds niet voldaan. Dat vraagt om maatregelen. Hogenkamp heeft ruime ervaring met innen van onbetaalde nota’s. Onze afdeling incasso levert maatwerk en komt, afhankelijk van de wens van de klant en de beoogde effectiviteit, tot een afgestemde aanpak van wanbetalers. Hogenkamp schrijft de strenge sommatiebrieven, bewaakt de termijnen en gaat onverbiddelijk over tot beslaglegging of faillissementsaanvraag indien uw debiteur niet tijdig over de brug komt.