Bouwrecht


Hogenkamp Advocaten heeft ruime ervaring met procesvoering en advisering in het bouwrecht.
In de bouw(wereld) ontstaan regelmatig geschillen over zaken die verband houden met aanneming van werk, meer- en minderwerk, onderaanneming, uitleg van bestekken, aanbesteding, vertragingsclaims en bouwschade. Wij staan particulieren en ondernemers bij indien zich dergelijke geschillen mochten voordoen.
Omdat een minnelijke oplossing vaak de voorkeur heeft, zal allereerst worden gestreefd naar een oplossing tussen u en uw wederpartij. Mocht een minnelijke regeling echter niet mogelijk zijn, kunnen wij u bijstaan in een procedure bij de rechtbank of bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.